بخساد

پنجشنبه, ۲۴ دی ۱۳۹۴، ۰۳:۰۹ ب.ظ

۱

ING (تبدیل فعل به اسم در گیلکی!)

پنجشنبه, ۲۴ دی ۱۳۹۴، ۰۳:۰۹ ب.ظ

پیشنهاد کۊنم هر وقت ترجمه‎گری سر به کلماتی بربؤخؤردین که به ING ختم بؤبؤن، ایته عمل بؤنین:


Cliking » تقه زأن (Clik) » تقه‎زنی

Computing » محاسبه گۊدن (Compute) » محاسبه‎گری

Making

* Decision Making  » تصمیم‎گیری

Reading » مطالعه گۊدن (Read) » مطالعه‎گری

Reasoning » دلیل هَوِردن (Reason) » دلیل‎آوری

Singing » خؤندن (Sing) » خؤنده‎گری

Talking » گب زأن (Talk) » گب‌زنی

Translating » ترجمه گۊدن (Translate) » ترجمه‎گری


...

ای لیست هۊته تترج کامل‎تر ؤ کامل‎تر بؤدره. خألی توجه بدأرین که:

فعل خأ ترکیبی فعل بؤبۊن! و مصدران تغییر کۊنن. مثلا:

مصدر زأن تبدیل بۊنه به "زنی"!

زأن » زنی (مثلا: شیۊم زأن » شیۊم‎زنی)

دأن » دنی (مثلا: تیۊم دأن » تیۊم‎دنی)

بئن » بینی (مثلا: برنج بئن » برنج‎بینی)

چئن » چینی (مثلا: پرتغال چئن » پرتغال‎چینی)

گیتن » گیری (مثلا:  تصمیم گیتن » تصمیم‎گیری)

گۊدن » گری (مثلا: کار گۊدن » گارگری (Working))

خؤندن » خؤنده‎گری

...

اگر خأسه‎بۊم فۊرمۊلی بؤگؤم دأریم:

۱. اۊ ترکیبی افعالی که به "گۊدن" ختم بۊنن مثلا مطالعه گۊدن (Read)؛ گۊدن، بۊنه گری: مطالعه‎گری (Reading)

۲. اۊ ترکیبی افعالی که به "زأن" ختم بۊنن مثلا گب زأن (Talk)؛ زأن، بۊنه زنی: گب‎زنی (Talking)

۳. اۊ ترکیبی افعالی که به "دأن" ختم بۊنن؛ دأن، بۊنه "دنی"

۴. اۊ ترکیبی افعالی که به "گیتن" ختم بۊنن؛ گیتن تبدیل بۊنه به "گیری"

۵. اۊ ترکیبی افعالی که به "بئن" ختم بۊنن؛ یئن، بۊنه "بینی"

۶. چئن، بۊنه  "چینی"

۷. هئن، بۊنه "هینی"

۸. هَوِردن » آوری

۹. خؤردن » خؤری

۱۰. شؤندن » شؤنی (ترکیبی حالتِ سر)/ شؤنده‎گری (غیر ترکیبی حالتِ سر)

۱۱. خؤندن » خؤنی (ترکیبی حالتِ سر)/ خؤنده‎گری (غیر ترکیبی حالتِ سر)

...


مثال:

*

Your translating on this part is wrong

تی ترجمه‎گری ای قسمتِ سر سأب هیسه

*

Reading is so good for you

مطالعه‎گری تره ره خىلی خۊب هیسه

*

Your singing style is wrong

تی خؤنده‎گری استیل سأب هیسه

*

No talking at work

کارِ سر گب‎زنی نؤنین

.
تذکر: به نقش کلمه در جمله نی خأ توجه گۊدن!

Reading is so good for you

مطالعه‎گری تره ره خىلی خۊب هیسه.

I am reading a book

مۊ یته کتاب مطالعه گۊده درم (مۊ یته کتاب مطالعه‎گری درم).

موافقین ۰ مخالفین ۰ ۹۴/۱۰/۲۴
بخساد

نظرات  (۱)

خئلی خۊبه کی گیلکی مئن، ترجۊمه' جددی بىتی ؤ اۊنˇ سر کار کأدری.
گیلکی آىنده مئن، اۊنˇ أمأنین رۊزؤنˇ مئن، وگردؤنئن ىکته پیلئه نخش دأنه.
امما می نظر تی پیشبنأرؤنˇ سر:

ING
ای دستۊرالعمل نخأنه. گیلکی مئن بسته به هرته مؤرد خۊ أبزاره دأنه. مثلاً:
خؤندن (مؤطالعه)
ىا هۊتؤ کی خؤدت بنویشتی: گبزنی ؤ...
ایشؤن اینأجی پیشترم گیلکی مئن دبؤن.
اۊفۊرمۊلˇ مئنم، تۊىم فعلˇ مئن، فعلˇ هسا بنه (بن مضارع) کاراگیته بنه؛ پس "کار گۊدن"ˇ مئن چۊن گۊدنˇ هسابنه "کۊن" ایسه، بنه: کارکۊنی.
ایشؤن پیشترأنی گیلکی مئن استفاده بنأبؤن:
تۊ کارکۊن نی.
ای جۊر کارکۊنی همرأ نشأنه.
بازارشۊىی چادر نخأى،...

امما مسأله اینه کی اینگیلیسی مئن ing دستۊری نخش دأنه. ىک جۊر استمراره نۊشؤن دئنه کی اینه خأ هرته جۊمله مئن دئن ؤ هۊنˇ سر دؤجین گۊدن.

پس ای جۊر تۊىم فعلؤن (فعل ومرکب) تؤفیر دأنه با "گری" پسوند. گری پسونده. ولی جؤری مثالؤنˇ مئن أمه پسوند نچربؤنئىم بلکی تۊىم فعل أجی مصدر هأىتیم.

پاسخ:
ممنون.

ارسال نظر

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی