بخساد

آخرین مطالب

۱ مطلب با موضوع «صرف افعال گیلکی» ثبت شده است


 

 آشنایی با زبان گیلکی شرق گیلان

 

 گویش مورد استفاده در این وبلاگ مربوط به شهر کلاچای ، واجارگاه ، دهستان سیاهکلرود و منطقه قاسم آباد میباشد

 

 برای مشاهده صرف افعال لطفا روی فعل مورد نظر کلیک نمایید.

 

 * افعالی که به «تن» ختم میشوند

  گوتن (کردن) 

  گوتن (گفتن) 

  دؤگوتن (پوشیدن) 

  دؤگوتن (ریختن) 

  چاگوتن (درست کردن) 

  وگیتن (برداشتن) 

  گیتن (گرفتن) 

  هگیتن (گرفتن) 

  کتن (افتادن) 

  گنتن (انداختن) 

  وکتن (شدن) 

 

 

 * افعالی که به «ؤن» ختم میشوند

  بؤؤن (شدن) 

  شؤؤن (رفتن) 

 

 * افعالی که به «أن» ختم میشوند

  توأدأن (انداختن) 

  نأن (گذاشتن) 

  دنأن (فرو کردن) 

  ورسأن (بلند شدن) 

  هدأن (دادن) 

  دأن (دادن) 

  زأن (زدن) 

  همأن (آمدن) 

 

 * افعالی که به «ئن» ختم میشوند

  دبسئن (بستن) 

  فیچئن (جمع کردن) 

 دچئن (مرتب کردن) 

 هئن (خریدن) 

 چئن (چیدن) 

 بئن (بریدن) 

 دئن (دیدن) 

 

 * افعالی که به «دن» ختم میشوند

 هوردن (آوردن) 

 شؤندن (ریختن) 

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۷ اسفند ۹۳ ، ۱۵:۲۳
بخساد