بخساد

پنجشنبه, ۲۳ بهمن ۱۳۹۳، ۱۱:۰۴ ب.ظ

۰

گوتن (کردن) Gutən

پنجشنبه, ۲۳ بهمن ۱۳۹۳، ۱۱:۰۴ ب.ظ

نکات

 _ گوتن گیلکی مئن، دو ته معنی همرأ بکار شونه ( کردن ؤ گفتن ) که ایندر گوتن به معنای کردن شمره ره صرف بؤ دره

 _شیوه تلفظ آوای ( ؤ ) ایته هیسه » بؤتم bowtəm » درواقع ( ؤ ) یه صدایی هیسه بین آ - اُ (a - o)

 _ Aو Bو Cو D هر چهار ته، یته زمانه صرف درن درواقع چند جور شأنه صرف گوتن. 1و 2 نی هیته، دو جور شأنه منفی گوتن

 ---------------------------------

¤ ماضی ساده (کردم ...)

 A

 مثبت : بؤگوتم  بؤگوتی  بؤگوت  بؤگوتیم  بؤگوتین  بؤگوتن

 منفی : نؤگوتم  نؤگوتی  نؤگوت  نؤگوتیم  نؤگوتین  نؤگوتن

 B

 مثبت : بؤتم  بؤتی  بؤگوت  بؤتیم  بؤتین  بؤتن

 منفی : نؤتم  نؤتی  نؤگوت  نؤتیم  نؤتین  نؤتن

 C

 مثبت : آتم  آتی  آگوت  آتیم  آتین  آتن

 منفی : آنؤتم  آنؤتی  آنؤگوت  آنؤتیم  آنؤتین  آنؤتن

 ---------------------------------

¤ ماضی استمراری (میکردم ...)

 مثبت : گوتم  گوتی  گوت  گوتیم  گوتین  گوتن

 منفی1 : نؤگوتم  نؤگوتی  نؤگوت  نؤگوتیم  نؤگوتین  نؤگوتن

 منفی2 : نؤتم  نؤتی  نؤگوت  نؤتیم  نؤتین  نؤتن

 ---------------------------------

¤ ماضی ملموس (داشتم میکردم ...)

 A

 مثبت : گوته دؤبؤم/  دبی/  دؤبؤ/  دبیم/  دبین/  دؤبؤن

 منفی : گوته دننه بؤم/  دننه بی/  دننه بؤ/  دننه بیم/  دننه بین/  دننه بؤن

 B 

 مثبت : آته دؤبؤم/  دبی/  دؤبؤ/  دبیم/  دبین/  دؤبؤن

 منفی : آته دننه بؤم/  دننه بی/  دننه بؤ/  دننه بیم/  دننه بین/  دننه بؤن

 ---------------------------------

¤ ماضی تمنایی (میکردم ...)

 مثبت : گوته نابؤم/  نابی/  نابؤ/  نابیم/  نابین/  نابؤن

 منفی1 : گوته ننابؤم/  ننابی/  ننابؤ/  ننابیم/  ننابین/  ننابؤن

 منفی2 : نؤگوته نابؤم/  نابی/  نابؤ/  نابیم/  نابین/  نابؤن

 ---------------------------------

 ¤ ماضی نقلی (کرده ام ...)

 A

 مثبت : بؤگوتأم  بؤگوتأی  بؤگوته  بؤگوتأیم  بؤگوتأین  بؤگوتأن

 منفی : نؤگوتأم  نؤگوتأی  نؤگوته  نؤگوتأیم  نؤگوتأین  نؤگوتأن

 B

 مثبت : بؤتأم  بؤتأی  بؤته  بؤتأیم  بؤتأین  بؤتأن

 منفی : نؤتأم  نؤتأی  نؤته  نؤتأیم  نؤتأین  نؤتأن

 C

 مثبت : آتأم  آتأی  آته  آتأیم  آتأین  آتأن

 منفی : آنؤتأم  آنؤتأی  آنؤته  آنؤتأیم  آنؤتأین  آنؤتأن

 ---------------------------------

¤ ماضی بعید (کرده بودم ...)

 A

 مثبت : بؤگوته  بؤم /  بی  /  بؤ /  بیم /  بین /  بؤن

 منفی : نؤگوته  بؤم /  بی  /  بؤ /  بیم /  بین /  بؤن

 B 

 مثبت : بؤته  بؤم /  بی  /  بؤ /  بیم /  بین /  بؤن

 منفی : نؤته  بؤم /  بی  /  بؤ /  بیم /  بین /  بؤن

 C

 مثبت : آته  بؤم /  بی  /  بؤ /  بیم /  بین /  بؤن

 منفی : آنؤته  بؤم /  بی  /  بؤ /  بیم /  بین /  بؤن

 ---------------------------------

¤ ماضی التزامی (کرده باشم ...)

 A

 مثبت : بؤگوته بوم/  بی/  بو/  بیم/  بین/  بون

 منفی : نؤگوته بوم/  بی/  بو/  بیم/  بین/  بون

 B

 مثبت : بؤته بوم/  بی/  بو/  بیم/  بین/  بون

 منفی : نؤته بوم/  بی/  بو/  بیم/  بین/  بون

 C

 مثبت : آته بوم/  بی/  بو/  بیم/  بین/  بون

 منفی : آنؤته بوم/  بی/  بو/  بیم/  بین/  بون

 ---------------------------------

¤ ماضی نقلی مستمر ?

 A

 مثبت : بؤگوته دأرم/  دأری/  دأره/  دأریم/  دأرین/  دأرن

 منفی : بؤگوته ندأرم/  ندأری/  ندأره/  ندأریم/  ندأرین/  ندأرن

 B

 مثبت : بؤته دأرم/  دأری/  دأره/  دأریم/  دأرین/  دأرن

 منفی : بؤته ندأرم/  ندأری/  ندأره/  ندأریم/  ندأرین/  ندأرن

 C

 مثبت : بؤت دأرم/  دأری/  دأره/  دأریم/  دأرین/  دأرن

 منفی : بؤت ندأرم/  ندأری/  ندأره/  ندأریم/  ندأرین/  ندأرن

 D

 مثبت : آته دأرم/  دأری/  دأره/  دأریم/  دأرین/  دأرن

 منفی : آته ندأرم/  ندأری/  ندأره/  ندأریم/  ندأرین/  ندأرن

 ---------------------------------

¤ ماضی ابعد ?

 A

 مثبت : بؤگوته دأشتم/ دأشتی/ دأشت/ دأشتیم/ دأشتین/ دأشتن

 منفی : بؤگوته ندأشتم/ ندأشتی/ ندأشت/ ندأشتیم/ ندأشتین/ ندأشتن

 B

 مثبت : بؤته دأشتم/ دأشتی/ دأشت/ دأشتیم/ دأشتین/ دأشتن

 منفی : بؤته ندأشتم/ ندأشتی/ ندأشت/ ندأشتیم/ ندأشتین/ ندأشتن

 D 

مثبت : بؤت دأشتم/ دأشتی/ دأشت/ دأشتیم/ دأشتین/ دأشتن

 منفی : بؤت ندأشتم/ ندأشتی/ ندأشت/ ندأشتیم/ ندأشتین/ ندأشتن

 C

 مثبت : آته دأشتم/ دأشتی/ دأشت/ دأشتیم/ دأشتین/ دأشتن

 منفی : آته ندأشتم/ ندأشتی/ ندأشت/ ندأشتیم/ ندأشتین/ ندأشتن

 ---------------------------------

¤ مضارع اخباری (میکنم ...)

 مثبت : کونم  کونی  کونه  کونیم  کونین  کونن

 منفی1 : نؤکونم  نؤکونی  نؤکونه  نؤکونیم  نؤکونین  نؤکونن

 منفی2 : نؤنم  نؤنی  نؤنه  نؤنیم  نؤنین  نؤنن

 ---------------------------------

¤ مضارع التزامی (بکنم ...)

A

 مثبت : بؤکونم  بؤکونی  بؤکونه  بؤکونیم  بؤکونین  بؤکونن

 منفی : نؤکونم  نؤکونی  نؤکونه  نؤکونیم  نؤکونین  نؤکونن

 B

 مثبت : بؤنم  بؤنی  بؤنه  بؤنیم  بؤنین  بؤنن

 منفی : نؤنم  نؤنی  نؤنه  نؤنیم  نؤنین  نؤنن

 ---------------------------------

¤ مضارع ملموس (دارم میکنم ...)

 A

 مثبت : گوته درم/  دری/  دره/  دریم/  درین/  درن

 منفی : گوته دننم/ دننی/ دننه/ دننیم/ دننین/ دننن

 B

 مثبت : آته درم/  دری/  دره/  دریم/  درین/  درن

 منفی : آته دننم/ دننی/ دننه/ دننیم/ دننین/ دننن

 C

 مثبت : گوت درم/  دری/  دره/  دریم/  درین/  درن

 منفی : گوت دننم/ دننی/ دننه/ دننیم/ دننین/ دننن

 D

 مثبت : آت درم/  دری/  دره/  دریم/  درین/  درن

 منفی : آت دننم/ دننی/ دننه/ دننیم/ دننین/ دننن

 ---------------------------------

¤ فعل امر   :  بؤکون  (بکن)
¤ فعل نهی :  نؤکون  (نکن)

موافقین ۰ مخالفین ۰ ۹۳/۱۱/۲۳
بخساد

نظرات  (۰)

هیچ نظری هنوز ثبت نشده است

ارسال نظر

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی