بخساد

آخرین مطالب

۱ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «مکالمه گیلکی b» ثبت شده است

 

 برای دیدن قسمت 1 میتونید در اینجا کلیک کنید.
 

 * شی : اهل/مال

 * رامسرˇشی : اهل رامسر » رامسرˇشی ---> رامسره شی

 * رامسرˇشی : اهل رامسر » رامسرˇشی ---> ramsar ө shi

 * چابکسرˇشی : اهل چابکسر » چابکسرˇشی ---> chabuksar ө shi

 # دقت شود که علامت { ˇ } صدای ө میدهد و ө شوا (schwa) میباشد

 * کویه : کجا

 * کوی : کجا

 * کویه شی هیسی؟ : اهل کجایی؟

 * کویه شی : اهل کجا

 * کوی شی : اهل کجا

 * مو هیسم : من هستم » هیسم hisem / هیسم hisөm

 * مو چابکسرˇشی هیسم : من اهل چابکسرم

 * مو نییم : من نیستم » نییم ni yөm

 * مو رامسرˇشی نییم : من اهل رامسر نیستم

 * شومو کویه شی هیسین؟ : شما اهل کجایین؟

 * مرم لنگرودˇشی هیسم : منم اهل لنگرودم » لنگرودˇشی ---> langrud ө shi

 * مرم : منم maram

 * مره نی لنگرودˇشی هیسم : من هم اهل لنگرودم

 * مره نی : من هم

 * نی : هم

 ** جمع بندی **

 # دقت شود در زبان گیلکی جای صفت - موصوف و مضاف - مضاف الیه نسبت به فارسی جابجا میشود (همانند انگلیسی) 


 * می کتاب : کتاب من

 * سیا کتاب : کتاب سیاه

 * می شی : مال من

 * سؤرخˇ جوراب : جوراب قرمز » سؤرخه جوراب / sorx ө jurab

 * بهرامˇکتاب : کتاب بهرام » bahram ө ketab

 * شهسوارˇشی : اهل شهسوار » shahsavar ө shi

 * شهروزˇ برأر : برادر شهروز » shahruz ө berar

 * شهروزˇ خاخور : خواهر شهروز » shahruz ө xaxur

 # نی = هم

** × **

 * کوی شی هیسی؟ : اهل کجایی؟

 * کویه شئی؟ : اهل کجایی؟ » kuye shey

 » شئی = شی هیسی «

 * مو چابکسری هیسم : من چایکسری هستم

 * مو چابکسرئم : من چابکسریم » chabuksarem

 »» چابکسری هیسم = چابکسرئم ««

 * مو چابکسر هیسأم : من چابکسر هستم » هیسأم (بودن در جایی)

 * شومو کویه شئین؟ : شما اهل کجایین؟ » sheyn

 * شئین : شی هیسین

 * آمو چابکسرˇ شئیم : ما اهل چابکسریم » sheym

 * آمو چابکسرˇ شی هیسیم : ما اهل چابکسر هستیم

 * آمو چابکسرئیم : ما چابکسری هستیم » chabuksareym

 »» چابکسری هیسیم = چابکسرئیم ««

 * آمو چابکسری هیسیم : ما چابکسری هستیم

 ** جمع بندی2 **

 # فرم فشرده در زبان گیلکی »

 * شی هیسم : شئم » shem

 * شی هیسی : شئی » shey

 * شی هیسه : شئه » she

 * شی هیسیم : شئیم » sheym

 * شی هیسین : شئین » sheyn

 * شی هیسن : شئن » shen

 #

 * تهرانی هیسم : تهرانئم » tehranem

 * تهرانی هیسی : تهرانئی » tehraney

 * تهرانی هیسه : تهرانئه » tehrane

 * تهرانی هیسیم : تهرانئیم » tehraneym

 * تهرانی هیسین : تهرانئین » tehraneyn

 * تهرانی هیسن : تهرانئن » tehranen

** × **

 

 مکالمه گیلکی b

 

 -  سلام خوبی؟

 + مرسی خوبم، شومو خوب هیسین؟

 -  مرسی ممنون

 + بخشنین، شیمی نام چی بؤ! مریم بین؟

 -  نه می نام مریم نی یه، مو مهرنوش هیسم

 + مهرنوش کوی شی بین شومو؟

 -  آمو رامسرˇ شئیم، شومو چالوسˇ شی هیسین ده؟

 + آها آمو چالوسئیم، مهرنوش شومو دیروز کوی هیسأبین؟

 -  آمو دیروز خؤنه هیسأبیم، چی بؤ مگه؟

 + هیچی، مر نی خؤنه هیسأبؤم، شیمی شغل چی هیسه؟

 -  مو دانشجو هیسم

 + آزاده کوی هیسئه؟ اون نی دانشجو هیسه؟

 -  آها اونم دانشجو هیسه می همکلاسئه (=همکلاسی هیسه)

 + ××××

 -  ××××

 

 برای دیدن قسمت 3 میتونید در اینجا کلیک کنید.

۲ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۹ اسفند ۹۳ ، ۲۲:۳۱
بخساد