بخساد

آخرین مطالب

۱ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «مکالمه گیلکی D» ثبت شده است

 

 برای دیدن قسمت 3 میتونید در اینجا کلیک کنید.

 * کوی هیسابی؟ : کجا بودی؟

 * تو خؤنه نئسابی؟ : تو خونه نبودی؟

 * نه مو خؤنه نئسابؤم : نه من خونه نبودم

 * کوی هیسأی؟ : کجایی؟

 * کویأن دری؟ : کجاها هستی؟

 * مو مشهد درم : من مشهدم

 * مو مشهد شؤ درم : من مشهد دارم میرم

 * مو مشهد شؤ دننم : من مشهد دارم نمیرم

 * مو شؤ درم : من دارم میرم » mu sho derem

 * مو زأ درم : من دارم میزنم » mu za derem

 * زأ درم : دارم میزنم » za derem

 * زأ دری؟ : داری میزنی؟ » za derei

 * گب زأ دری؟ : حرف داری میزنی؟ (صحبت داری میکنی)

 * تو گب زأ دری : تو حرف داری میزنی (داری صحبت میکنی)

 * گب : صحبت / حرف » gab

 * الان شومو گیلکی گب زأ درین : شما الان دارید گیلکی حرف میزنید (صحبت میکنید)

 * زأ درین : دارید میزنید

 ** جمع بندی **

  مو زأ درم - تو زأ دری - اون زأ دره

 آمو زأ دریم - شومو زأ درین - اوشؤن زأ درن

 ** × **

 * کمتان : کدامیک » kemtan

 * کمتان شیمی شی هیسه؟ : کدومیک مال شماست؟

 * شیمی شی : مال شما

 * شیمی شی هیسه : مال شما هست

 * کمتان گب زأ درین؟ : کدومتون دارید حرف میزنید؟

 * شومو شؤ درین : شما دارید میرید

 * شومو شؤ دننین : شما دارید نمیرید

 * شومو زأ درین : شما دارید میزنید » za derin

 * شومو زأ دننین : شما دارید نمیزنید » za dennin

 * تو الان گیلکی گب زأ دری؟ : تو الان گیلکی داری حرف میزنی؟

 * نه مو گب زأ دننم : نه من حرف دارم نمیزنم

 * زأ درم : دارم میزنم » za derem

 * زأ دننم : دارم نمیزنم » za dennem

 * نه مو گب زأ دننم : نه من حرف دارم نمیزنم

 ** جمع بندی2 **

  مو زأ دننم - تو زأ دننی - اون زأ دننه

 آمو زأ دننیم - شومو زأ دننین - اوشؤن زأ دننن

 ** × **

 * وچه : پسر » vache

 * لاکو : دختر » laku

 * کمتان شیمی وچه هیسه؟ : کدوکشون پسر شماست

 * اون شیمی وچه هیسه؟ : اون پسر شماست؟

 * آها اون می وچه هیسه : آره اون پسر منه

 * آها اون می وچئه : آره اون پسرمه (فشرده)

 * تی لاکو کوی هیسئه؟ : دخرت کجاست؟

 * می لاکو خؤنه نئسئه : دخترم خونه نیست

 * می وچه شؤ دره : پسرم داره میره

 * می لاکو گب زأ دره : دخترم داره حرف میزنه

 * تی وچه چی کار دره؟ : پسرت داره چی کار میکنه؟

 * چی کار دره؟ : داره چی کار میکنه؟ » chi kar dere

 * می وچه گب زأ دره : پسرم داره حرف میزنه

 * چی کار دری؟ : داری چی کار میکنی؟

 * مو کار درم : من دارم کار میکنم

 * مو زندگی درم : من دارم زندگی میکنم

 * تی لاکو کویه زندگی دره؟ : دخترت کجا داره زندگی میکنه؟

 * تی وچه کویأن دره؟ : پسرت کجا هست؟

 * تی وچه کوی هیسئه؟ : پسرت کجاست؟

 ** جمع بندی3 **

 # دقت کنید که در جملات زیر فعل گوتن(کردن) مستتر و پنهان میباشد

  مو کار گوت درم : من دارم کار میکنم

  مو کار درم : من دارم کار میکنم » گوت ---> پنهان

 مو زندگی درم : من دارم زندگی میکنم

 مو فکر درم : من دارم فکر میکنم

 مو بازی درم : من دارم بازی میکنم

 مو آشپزی درم : من دارم آشپزی میکنم

 مو خنده درم : من دارم خنده میکنم

 # تذکر : دقت شود در این جملات فعل گوتن(کردن) پنهان میشود و بهتر هست که از فعل گوتن(کردن) استفاده شود مثلا

  مو خنده گوت درم : من دارم خنده میکنم

 ** × **

 

 مکالمه گیلکی D

 

 

 + سلام خوبی؟

 -  مرسی ممنون شومو خوبین؟

 + مرسی

 -  کمتان تی وچه هیسن؟

 + اونی که گب زأ دره می وچه هیسه

 -  چی کار دره؟

 + گب زأ دره، گب

 -  می لاکو نی خنده دره

 + اون تی لاکو هیسه؟

 -  آها اون می لاکو هیسه

 + ××××

 -  ××××

  

 برای دیدن قسمت 5 میتونید در اینجا کلیک کنید.

۲ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۵ اسفند ۹۳ ، ۱۳:۳۸
بخساد