بخساد

آخرین مطالب

۲ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «آموزش مکالمه گیلکی» ثبت شده است

 

 آشنایی با زبان گیلکی شرق گیلان


زبان گیلکی گیلان امروزه به سه قسم کلی تقسیم میشه که عبارتند از

1. گیلکی غرب گیلان

2. گیلکی شرق گیلان

3. گیلکی غرب مازندران


این آموزش به گویش شرق گیلان، حدفاصل دو شهر کلاچای و چابکسر می باشد. مناطقی چون شهر واجارگاه، دهستان سیاهکلرود و منطقه بزرگ قاسم آباد.

در این آموزش سعی شده زبان گیلکی مکالمه وار و در وبلاگ بخساد برای شما علاقه مندان به زبان گیلکی و همچنین علاقه مندان به زبان های ایرانی تدریس داده شود.


نکته جالبی که درباره گویش مورد استفاده در این وبلاگ وجود دارد این است که علیرغم وجود گویش‌های مختلف زبان گیلکی، گیلکی شرق گیلان (رودسر)، غرب مازندران (رامسر) و ییلاقات گیلان (اشکورات) و هر دسته‌ای گیلکی رو با لهجه مخصوص به خود صحبت می‌کنند، اما این گویش شباهت بسیاری به هر سه گویش گفته شده دارد هرچند خود در دسته گیلکی شرق گیلان قرار گرفته است.


فصل یک:

 آموزش زبان گیلکی قسمت (1)

 آموزش زبان گیلکی قسمت (2)

 آموزش زبان گیلکی قسمت (3)

 آموزش زبان گیلکی قسمت (4)

 آموزش زبان گیلکی قسمت (5)

 آموزش زبان گیلکی قسمت (6)

 آموزش زبان گیلکی قسمت (7)

 آموزش زبان گیلکی قسمت (8)

 آموزش زبان گیلکی قسمت (9)

 

فصل دوم:

قسمت اول

قسمت دوم


با ما در تلگرام نیز همراه باشید.
http://telegram.me/gilaki_learning


۳ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۷ اسفند ۹۳ ، ۱۳:۳۱
بخساد

 گویش مورد استفاده از زبان گیلکی مربوط به شرق گیلان (حدفاصل دو شهر کلاچای و چابکسر) میباشد.

 

 * سلام، خوبی  ...

 * خوب هیسی؟ : خوب هستی ؟ » هیسی  hisi (هستی)

 * مرسی ممنون، تو خوبی؟

 * شومو خوب هیسین؟ : شما خوب هستید؟ » هیسین hisin (هستین)

 * شومو : شما shumu

 * شومو هیسین؟ : شما هستید؟

 * آمو خوب هیسیم : ما خوب هستیم hisim

 * آمو : ما amu

 * آمو هیسیم : ما هستیم

 * مو : من mu

 * مو سهیل هیسم : من سهیل هستم hisəm

 * مو سهیلم : من سهیلم sohei ləm

 * اوشان کی هیسن؟ : آنها کی هستند؟ oushan

 * اون چی هیسه؟ : اون چی هست؟

 ** جمع بندی **

 ضمایر »

 مفرد : مو mu (من) - تو tu (تو) - اون un (اون) - این in (این)

 جمع : آمو amu (ما) - شومو shumu (شما) - اوشانoushan (آنها) - ایشانishan (اینها)

 سرف فعل »

 هیسم hisəm (هستم) - هیسی hisi (هستی) - هیسه hise (هست)

 هیسیم hisim (هستیم) - هیسین hisin (هستین) - هیسن hisən (هستن)

 ** × **

 * تو خوبی » خوبی= خوب هیسی

 * اون خوب هیسه؟ : اون خوب هست؟

 * اون خوبه؟ » خوبه = خوب هیسه

 * اون کی هیسه؟ : اون کی هست؟

 * اون کئه؟ : اون کیه؟ » کئه k'e

 »» کی هیسه = کئه ««

 * اون چی هیسه؟ : اون چی هست؟

 * اون چئه؟ : اون چیه؟ » چئه ch'e

 »» چی هیسه = چئه ««

 * اوشان چئن؟ : اونها چین؟ » چئن che'n

 »» چی هیسن = چئن ««

 * اوشان کئن؟ : اونها کین؟ » کئن ke'n

 »» کی هیسن = کئن ««

 ** جمع بندی **

 # ضمایر چسبان در گیلکی غرب مازندران و شرق گیلان همانند فارسی عامیانه میباشد

  م - ی - ه - یم - ین - ن

  توجه شود قبل از ضمایر چسبان اول شخص مفرد، سوم شخص مفرد و سوم شخص جمع شوا (ə) میآید برای مثال

 * مو هیسم mu hisəm

 * اوشان هیسن oushan hisən

 ** × **

 * تی قوربان : قوربونت » تی (ضمیر ملکیه مانند your در انگلیسی)

 * تی حال خوب هیسه؟ : حالت خوب هست؟ » هیسه hisə (هست)

 * تی حال : حالت

 * می حال خوب هیسه : حالم خوبه

 * می حال : حالم » می (ضمیر ملکیه مانند my در انگلیسی)

 * تی نام چی هیسه؟ : اسمت چی هست؟

 * تی نام : اسمت » nam

 * تی نام چئه؟ (che) : اسمت چیه » چی هیسه ---> چئه ch'e

 * بخشنین شومو؟ : ببخشید شما؟ » بخشنین baxshenin (می بخشید)

 * می نام سهیله : اسمم سهیله 

 * می نام سهیل هیسه : اسمم سهیل هست

 * مو سهیل هیسم : من سهیل هستم » مو mu (من) / هیسم hisəm (هستم)

 * شیمی کار چی هیسه (چئه)؟ : کارتون چیه؟ » شیمی (ضمیر ملکیه مانند your در انگلیسی)

 * أمی شغل کشاورزی هیسه : شغلمون کشاورزی هست

 * أمی شغل کشاورزئه : شغلمون کشاورزیه

 »» کشاورزی هیسه = کشاورزئه ««

 ** جمع بندی **

 ضمایر ملکی »

 مفرد : می mi  - تی ti - اونه une - اینه ine

 جمع : أمی ami - شیمی shimi - اوشانه ushane - ایشانه ishane

 ** × **

 * شیمی حال خوب هیسه؟ : حالتون خوبه

 * نه، می حال خوب نییه : نه حالم خوب نیست » نییه ni yə (نیست)

 * شومو خوب هیسین؟ : شما خوبین؟ » شومو shumu (شما)

 *  نه، آمو خوب نیییم : نه ما خوب نیستیم » نی ییم ni yim (نیستیم)

 * اون علی هیسه؟ : اون علی هست؟

 * اون علئه؟ : اون علیه؟ » علئه al'e

 * نه اون علی نییه : نه اون علی نیست

 * نه مو علی نییم : نه من علی نیستم » نییم ni yəm

 ** جمع بندی **

 سرف فعل »

 مفرد : نییم niyəm (نیستم) - نییی niyi (نیستی) - نییه niyə (نیست)

 جمع : نیییم niyim (نیستیم) - نییین niyin (نیستین) - نیین niyən (نیستند)

 ** × **

 * اونه نام چی بؤ ؟ : اسمش چی بود؟ » اونه (his/her) -  بؤ bow (بود)

 »» اونه نام = اونˇنام = oun ə nam ««

 * اوشانه کار چی بؤ؟ : کار آنها چی بود؟

 »» اوشانه کار = اوشانˇکار = oushan ə kar ««

 * اون چی بؤ؟ : اون چی بود

 * اوشان چی بؤن؟ : آنها چی بودند » اوشان (آنها) - بؤن bown (بودند)

 * تو استقلالی نبی؟ : تو استقلالی نبودی؟ » بی (بودی) / نبی nebi (نبودی)

 * آها بؤم ولی ده نییم : آره بودم ولی دیگه نیستم » آها (آره) / ده (دیگه)

 ** جمع بندی2 **

 سرف فعل بودن »

 مفرد : بؤم bowm (بودم) - بی bi (بودی) - بؤ bow (بود)

 جمع : بیم bim (بودیم) - بین bin (بودید) - بؤن bown (بودند)

 سرف فعل نبودن »

 مفرد : نؤبؤم nobowm (نبودم) - نبی nebi (نبودی) - نؤبؤ nobow (نبود)

 جمع : نبیم nebim (نبودیم) - نبین nebin (نبودید) - نؤبؤن nobown (نبودند)

 ** × **

 * مو پرسپولیسی هیسم : من پرسپولیسی هستم » هیسم hisəm

 * مو استقلالی بؤم : من استقلالی بودم » بؤم bom

 * مو خؤنه هیسأم : من خونه هستم » هیسأم hisam

 * مو خؤنه هیسأبؤم : من خونه بودم » هیسابؤم hisabom

 * نکته مهم : در زبان گیلکی بودن با در جایی بودن فرق میکنه

 * آمو آلمانی هیسیم : ما آلمانی هستیم

 * آمو آلمان هیسأیم : ما آلمان هستیم

 * آمو آلمانی نیییم : ما آلمانی نیستیم

 * آمو آلمان نئسأیم : ما آلمان نیستیم

 * شومو آلمانی بین : شما آلمانی بودید

 * شومو آلمان هیسأبین : شما آلمان بودید

 * شومو آلمانی نبین : شما آلمانی نبودید

 * شومو آلمان نئسأبین : شما آلمان نبودید

 ** جمع بندی3 **

 سرف فعل بودن در جایی » حال

  مفرد : هیسأم hisam (هستم) - هیسأی hisay (هستی) - هیسئه his'e (هست)

 جمع : هیسأیم hisaim (هستیم) - هیسأین hisain (هستید) - هیسأن hisan (هستند)

 سرف فعل نبودن در جایی » حال

  مفرد : نئسأم nesam (نیستم) - نئسأی nesay (نیستی) - نئسئه nes'e (نیست)

 جمع : نئسأیم nesaim (نیستیم) - نئسأین nesain (نیستید) - نئسأن nesan (نیستند)

 سرف فعل بودن در جایی » گذشته

  مفرد : هیسأبؤم hisabom (بودم) - هیسأبی hisabi (بودی) - هیسأبؤ hisabo (بود)

 جمع : هیسأبیم hisabim (بودیم) - هیسأبین isabin (بودید) - هیسأبؤن hisabon (بودند)

 سرف فعل نبودن در جایی » گذشته

  مفرد : نئسأبؤم nesabom (نبودم) - نئسأبی nesabi (نبودی) - نئسأبؤ nesabo (نبود)

 جمع : نئسأبیم nesabim (نبودیم) - نئسأبین nesabin (نبودید) - نئسأبؤن nesabon (نبودند)

 ** × **

 * مو رامسری هیسم : من رامسری هستم

 * مو رامسر هیسأم : من رامسر هستم » بودن در جایی

 * مو رامسری نییم : من رامسری نیستم

 * مو رامسر نئسأم : من رامسر نیستم » بودن در جایی

 * مو رامسری بؤم : من رامسری بودم

 * مو رامسر هیسابؤم : من رامسر بودم » بودن در جایی

 * مو رامسری نؤبؤم : من رامسری نبودم

 * مو رامسر نئسابؤم : من رامسر نبودم » بودن در جایی

 ** جمع بندی4 **

# بودن در جایی

 * مو هیسأبؤم (بودم) / هیسأم (هستم)

 * تو هیسأبی (بودی) / هیسأی (هستی)

 * اون هیسأبؤ (بود) / هیسئه (هست)

 * آمو هیسأبیم (بودیم) / هیسأیم (هستیم)

 * شومو هیسأبین (بودید) / هیسأین (هستید)

 *اوشان هیسأبؤن (بودند) / هیسأن (هستند)

# بودن

 * مو بؤم (بودم) / هیسم (هستم)

 * تو بی (بودی) / هیسی (هستی)

 * اون بؤ (بود) / هیسه (هست)

 * آمو بیم (بودیم) / هیسیم (هستیم)

 * شومو بین (بودید) / هیسین (هستید)

 * اوشان بؤن (بودند) / هیسن (هستند)

 ** × **

 * کویه : کجا

 * کوی : کجا

 * کویه هیسأبی؟ : کجا بودی؟

 * کویه هیسأی؟ : کجا هستی؟

 * کوی هیسأی؟ : کجایی؟

 * علی کوی هیسئه؟ : علی کجاست؟

 * علی برجه هیسئه : علی بیرونه » برجه : بیرون

 ** جمع بندی5 **

 کوی و کویه هردو به یک معنا میباشند فقط یک تفاوت جزئی دارن که در ادامه خواهیم گفت

 ** × **

 مکالمه گیلکی a

 

 

 -  الؤ، سلام

 + سلام، بخشنین شومو ؟

 -  مو علی هیسم، شومو ؟

 + مو بهرام هیسم

 -  خوب هیسین شومو ؟

 + تی قوربان

 -  نیما نئسئه ؟

 + نه نیما خؤنه نئسئه، برجه هیسئه

 -  ببخشید نیما دیروزم خؤنه نئسابؤ ؟

 + نه دیروزم خؤنه نئسابؤ، شیمی نام چی بؤ؟

 -  می نام علی هیسه

 + شومو نیما همکار هیسین؟

 -  آها مو نیما همکار هیسم

 + ××××

 -  ××××

 

 # سعی کنید قسمت اول رو بارها و بارها بخونید و فرق میان بودن و بودن در جایی رو به خوبی فرا بگیرید

 ماهم در ادامه آموزش به فواصل برایتان بازگو خواهیم کرد

 برای دیدن قسمت 2 میتونید در اینجا کلیک کنید.

۲۶ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۸ اسفند ۹۳ ، ۱۴:۱۷
بخساد